Договорни услуги на фирма
Ню Пантек ЕООД

Договор „Наем на печатащи устройства“ 

Договорът важи за всички копирни машини след изтичане на гаранционния срок на машината.

Предимства на договора “Абонаментна сервизна поддръжка”

 

ежемесечна профилактика

машината се предоставя абсолютно безплатно до ваш обект

заплаща се на брой копие на месечна база

клиента не заплаща абсолютно никакви консумативи (тонер, модули и др.)

*хартията не влиза в договора!


Договор „Абонаментна сервизна поддръжка“ 

Договорът важи за всички копирни машини след изтичане на гаранционния срок на машината.

Предимства на договора “Абонаментна сервизна поддръжка”

 

ежемесечна профилактика

подмяна на дефектирали части – с отстъпка от цената

безплатна доставка на консумативи на място

безплатен труд, транспорт

време за реагиране 24 часа

гарантирано качество на копието


Договор „Абонаментна компютърна поддръжка“ 

Договорът важи за всички договорени компютри, лаптопи и сървъри на клиента.

Предимства на договора “Абонаментна компютърна поддръжка”

 

ежемесечна профилактика

подмяна на дефектирали части – с отстъпка от цената

безплатен труд, транспорт до 2 посещения на месец

време за реагиране до 24 часа след приемане на заявкаДоговор „Сервиз+Материали“

Договорът важи за всички копирни машини, форма А3 и за някои машини формат А4. Сключва се при закупуване на машината или до смяната на първата бутилка с тонер.

Предимства на договора “Сервиз + Материали”

4 години пълна гаранция без ограничение броя на копията

подмяна на дефектирали части – безплатно в продължение на 4 години

фиксирана цена на копие в продължение на 4 години

планиране на разходите в продължение на 4 години

гарантирано качество на копието в продължение на 4 години

безплатна доставка на консумативи

безплатен транспорт, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с машината

безплатно абонаментно обслужване в продължение на 4 години

време за реагиране 8 часа

осигуряване на оборотна машина при необходимост